سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر پوررضا – کارشناس مدیریت اجرایی

چکیده:

تکنولوژی و مدیریت آن، پدیده جدیدی نیست. انسان همواره از تکنولوژی استفاده و آن را مدیریت کرده است. ولی تکنولوژی های امروزی، محیط تجاری جدیدی ایجاد کرده که تمام قالبهای سنتی را به هم زده است. تکنولوژی های پیشرفته با تأکید بر اثر بخشی، ارزش افزایی و سرعت، اقتصاد جهانی را به شدت دگرگون ساخته است. همه سازمانها زیر فشارند تا کارهای بیشتری را سریع تر، بهتر و با منابع کمتری انجام دهند. به ویژه سرعت، یکی از پارامترهای اصلی برای پیروزی در رقابت تبدیل شده است مدیریت تکنولوژی به عنوان شایستگی محوری محسوب شده و به گونه عملی برای بقا و رشد هر بنگاهی ضروری است. شاید جهانی سازی و تکنولوژی، مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد تجاری شرکتها باشند. این دو مقوله با هم ارتباط متقابل نیز دارند. گرچه تدوین استراتژی تکنولوژی تا حد زیادی از منطق تدوین دیگر استراتژی ها پیروی می کند، اما به دلیل ماهیت ویژه ی تکنولوژی، تدوین استراتژی آن نیز با مسائل ویژه ای رو به روست. به طور کلی در این معنا تردید نیست که استراتژی تکنولوژی یکی از مهم ترین استراتژی های کارکردی (وظیفه ای) در هر بنگاه است و باید پشتیبانی کننده ی هدف های استراتژی بزرگ (مادر) سازمان باشد. استراتژی تکنولوژی و ملاحظات خاصی که باید در تدوین آن رعایت گردد، از مباحث کلیدی در حوزه ی مدیریت تکنولوژی است. و از آنجا که خود مدیریت تکنولوژی حوزه ی بسیار متحول و پویایی است، طبیعتاً مبحث استراتژی تکنولوژی نیز باید مبحثی پویا و در عین حال پیچیده باشد.