سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آشور عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات اه
داود رضاعرب – استادیار دانشگاه تهران
سیدمهدی رضوی – معاون فنی- مهندسی شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ
عبدالکریم عباسی دزفولی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

بسیاری از پروژه های عمرانی کشور به نحوی از محدودیت منابع مالی متأثر بوده و برخی از آنها حتی در مراحل پایانی اجرا، به علت عدم تغذیه مالی متناسب با نیازهای پروژه، مسکوت مانده اند. با توجه به این که کشور ایران، کشوری در حال توسعه بوده و به دنبال این رویکرد توسعه گرا، هر ساله تعداد زیادی طرح و پروژه به اجرا در می آید، در صورتی که بتوان با اعمال روش هایی، هزینه انجام پروژه های کلان عمرانی را به حداقل رساند، کمک شایانی به اتمام پروژه ها و بهره برداری سریع تر و مؤثرتر از آنها خواهد شد. پیشنهاد تغییر در » هدف از تحقیق مورد اشاره ی این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت افزایش کاربرد و استفاده از منافع حاصل از آن می باشد. به منظور دستیابی به این مقصود، با استفاده از ابزار مهندسی « پروژه های عمرانی کشور ارزش، ابزار ارائه پیشنهاد تغییر در کشور مورد مطالعه قرار گرفت. با عنایت به نتایج حاصل از این تحقیق، اشاره گردید چگونه با بسترسازی و اشاعه فرهنگ استفاده از پیشنهاد تغییر در پروژه ها، اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوطه و همچنین رفع مشکلات اجرایی و تسهیل روند ارائه پیشنهاد تغییر، می توان از قابلیت های این روش نوین مدیریتی در بهبود طرح ها و پروژه های عمرانی کشور استفاده مؤثرتری نمود