سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی – استادیار دانشگاه امام حسین(ع) – معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت
مرتضی ملک جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
زهرا اعتمادرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه پایدار در جستجوی راه های مناسبی است که مفهوم سبز بودن را به محیط های پروژه القاء کند. برای نخستین بار در این مقاله مفهومی بیان می شود که می تواند این امر را محقق سازد و آن را توسعه دهد. مدیریت ارزش سبز مفهومی جدید است که با کمک به تصمیم سازی، دارای موقعیت استراتژیک در ترویج توسعه پایدار می باشد. مدیریت ارزش سبز توانایی های بالقوه بسیاری در خود دارد که بزرگترین پتانسیل آن مکانیزم تحقق توسعه پایدار است. این پتانسیل باید به طور کامل توسط تیم ارزش سبز در کارگاه های مهندسی ارزش تحقق بخشیده شود. در این مطالعه به بررسی جنبه های مختلف پیاده سازی توسعه پایدار موثر در مدیریت ارزش پرداخته می شود و با تعریف شاخص ارزش سبز، به معرفی مدلی ساختاری می پردازد که زمان و مکان برجسته شدن گام های توسعه پایدار در تکنیک های مدیریت ارزش را پیشنهاد می دهد. این مدل چارچوبی جهت ادغام توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی ارزش است .