سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن کشاورز – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه تهران
رضا محمدی – رئیس مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور
مجید سلیمی – رئیس سنجش و ارزیابی کارکنان شرکت نفت

چکیده:

در طول دو هفته گذشته، بسیاری از سیستمهای آموزش عالی در دنیا برای ارزیابی وبهبود کیفیت آموزش، تحقیق و خدمات در سطح دانشگاه و آموزش عالی تلاش کردهاند. اجرای پروژههای مداوم تضمین کیفیت در ایران از سال ۱۹۹۶ آغاز شد. از اینرو تلاشها برای سازمانی کردن تضمین کیفیت در سطح دانشگاه انجام شد. این مقاله روشن میسازد که ارشیابی سازمانی در آموزش عالی یک پیش نیاز برای تضمین کیفیت و بهبود عملکرد بهتر در رسالت سازمانی محسوب میشود. این مقاله شامل تجربیاتی است که در طول اجرای پروژه های تضمین کیفیت در ایران از سال ۱۹۹۶ حاصل شده است. این مقاله به سه بخش تقسیم میشو: در قسمت اول یک تاریخ مختصر از آموزش عالی دولتی و خصوصی در ایران ارائه می دهد در قسمتهای بعدی به ترتیب، به مراحل و تعاریف ارزشیابی سازمانی و چالشهای روبه روی تضمین کیفیت در ایران اشاره دارد.