سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمسعود سپهری فر – کارشناس مدیریت بیمه

چکیده:

درصنعتبیمه مشتری گرایی و تکریم ارباب رجوع از یکسو با توجهبه تاسیس و ورود شرکت های بیمه خصوصی در طی سالهای اخیر به بازار این صنعت و افزایش یافتن بین رقبا و از سوی دیگر به مدد پیشرفتهای تکنولوژیکی درزمینه فناوری اطلاعات و جریان یافتن وسیع اطلاعات بین مشتریان بیمه بیمه گذاران از خدمات شرکتهای بیمه از اهمیت خاصی برخوردارگشته و قدرت انتخاب مشتریان این صنعت را افزایش داده است بنابراین شرکت های بیمه برای بقا و نیل به هدف حفظ مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید چاره ای جز بررسی شناسایی و آمادگی خود از عوامل موثر درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ندارند در این بین دراجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتر یو حتی قبل ا زاجرای آن باید عوامل موثر درموفقیت و اجرای بهینه این سیستم شناسایی شوند تا بتوان موفقیت آن را درسازمان تضمین نمود دراین مقاله ابتدا ادبایت مختصری از مدیریت ارتباط با مشتری ارایه می شود و سپس به مزایای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری درشرکت های بیمه اشاره می گردد.