سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد کریم خانی – متصدی امور بانکی بانک رفاه کارگران، لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشگاه

چکیده:

امروزه بسیاری از امور کسب کار تجاری مانند بانکداری، شرکتهای بیمه و دیگر نهادهای خدماتی به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری ) CRM ( و پتانسیل آن برای دستیابی به مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود و افزایش طول عمر خدمات دهی به آنها پی برده اند. در این زمینه ایجاد روابط نزدیک با مشتریان نیازمند هماهنگی بین فن آوری اطلاعات و شعب بازاریابی برای جذب بلند مدت مشتریان است. مقاله حاضر نقش مدیریت در روابط با مشتریان در حوزه بانکداری و نیاز به این نوع مدیریت برای افزایش ارزش مشتری با استفاده از شیوه های تحلیلی، کاربرد CRM را مورد بررسی قرار می دهد