سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین طیبی ابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه باتوجه به گسترش مدرنیته درزندگی بشر و فشارهیا فراوان روحی و روانی و فیزیکی که به افراددرجوامع پیچیده امروزی وارد می شود نقش اخلاق بیش از گذشته درجامعه مطرح شده است سازمان ها و پروژه ها نیز باتوجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز و همچنین فشارهای کاری متنوع فراوان درطول پروژه از این اصل مستثنی نیستند. دراین مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی اهمیت اخلاق مدیریت اخلاق و همچنین مدیریت پروژه به ارتباط این مفاهیم باهم پرداخته و درپایان ضمن نتیجه گیری پیشنهادهایی درجهت تعامل بهتر مباحث مطرح شده بیان گردد.