سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین قیصری – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -گرایش مالی

چکیده:

سازمانهای تجاری امروزی باوظیفه سخت ودشوار بالابردن کیفیت در عین بهبود ارائه خدمات به مشتریان وکاهش قیمت تمام شده روبه روهستند وشیوه سنتی مدیریتی دیگر کارایی لازم برای برآورده ساختن اینمنظور را ندارند . سیستم سنتی حسابداری دیگر پاسخگوی نیاز مدیران امروز نمی باشد واطلاعات آن موجبات گمراهی مدیران رادرتصمیم گیری را فراهم می سازد. پژوهشگر نخست ازطریق مطالعه و پرسشباطرح سوال آیا هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند سیستمهای موجود گزارشگری مالی رابهبود ببخشد؟ وباتوجه به سوالات وفریضه اصلی پژوهش را مورد آزمون قرارداده . آنچه راکه برای پژوهشگرروشن شد اجرای و سرشکن کردن هزینه بطور دقیق در سیستم حسابداری سازمان مورد مطالعه طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند مستمر بهسازی است . در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، از لحاظ مفهومیردیابی هزینه های مستقیم ، نظیر مواد مستقیم و دستمزد مستقیم را بهبود نمی بخشد ، بلکه دقت در تخصیص هزینه های غیر مستقیم ، یعنی هزینه های سربار را که مستقیماً قابل ردیابی با محصول نیست اما قابل ردیابی با فعالیت ها است ، را افزایش می دهد . روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی وباتوجه به تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، دراین مقاله تلاش می شود . ضمن بیان بهای تمام شده بااستفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مزایای به کارگیری هزینه یابی برمبنای فعالیت ونحوه اجرای موفقیت آمیزدر پروژه های مسکونی مورد مطالعه قرار گیرد