سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین اردکانی – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز

چکیده:

بازنگری و تکمیل مطالعات در حین عملیات اجرایی پروژه های شهری عاملی است که علاوه بر بهینه سازی و به هنگام کردن فنون ساخت و اجرا باعث تخصیص بهینه منابع در شرایط بحرانی خواهد شد گاهی اوقات برآورد ناقص منابع مالی در اجرای طرحهای توسعه شهری سبب ایجاد مشکلاتی نظیر کاهش توان اجرایی و عدم اقتصادی بودن پروژه می شود بهره گیری از تکنیک مهندسی ارزش می تواند انعطاف پذیری سیستم و دامنه موفقیت مدیران شهری را درجهت مقابله با مشکلات پیش بینی نشده افزایش دهد مهندسی ارزش با سازوکاری که دارد م یتواند پیمانکار را در شناخت ارزشهای مورد انتظار کارفرما مدیران شهری در پروژه ها یاری نماید. پیمانکار از یک سو خواسته و نظرات کارفرما را در پروژه در حال انجام اعمال نماید و کلیه ملزومات وخواسته های اور ا در پروژه مدنظر قراردهد.واز طرف دیگر با یک عملکرد صحیح و هوشمندانه درحین انجام پروژه از هزینه های زائد هزینه هایی که برکیفیت انجام پروژه نمی افزاید بکاهد نوشتار حاضر با تاکید بربکارگیری مهندسی ارزش در سطوح مدیریت اجرایی و توسعه ی تدریجی پروژ] های شهری و همچنیننقش مهندسین مشاور در توسعه این فن در طرحهای توسعه ی شهری سعی نموده سازوکارهای پایه و لازم را جهت استفاده از این فن که موجب صرفه جویی درهزینه وزمان می شود را تشریح کند سپس راه کارها و شیوه های علمی جهت ایجاد سازوکار مناسب درسازمان ها مربوطه برای هرچه بهتر انجام شده پروژ] های شهری در سطوح اجرایی مورد بررسی قرار دهد