سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نوید نظافتی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
مسعود خوشهیکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
محسن داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

رکن اصلی نظام بازاریابی نیازها و خواسته های بشری درنظر گرفته می شود برهمین اساس می توان ادعا نمود کانون توجه علم بازاریابی برمشتری و نیازها و خواسته های وی قرار خواهد گرفت بانکها بعنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی که بخش عظیمی از درآمد خود را از طریق سپرده های مشتریان تامین می کنند بایستی تاکیدی ویژه برمشتری و احتیاجات وی داشته باشند از سویی با توجه به اینکه نسل جدید مشتریان نیازمند شفافیت و صحت و تعامل با سازمان می باشد برای تاثیر گذاری براین مشتری باهوش و ازلحاظ اجتماعی تهاجمی بینش عمیق تری نسبت به گذشته لازم است لذا استفاده از ترکیبی از سیستمهای CRM و ابزارهای اجتماعی که همان سیستم های CRM2.00 می باشد میتواند به ایجاد و کسب انی بینش کمک نماید با توجه به جدید بودن مفهوم مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری تاکنون متدولوژی معینی جهت پیاده سازی چنین برنامه هایی درسازمان ها ارائه نگردیده است.