سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرهادی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مصلح الدین رضایی –

چکیده:

ایران در تولید خربزه در بین کشورهای دنیا بعد از چین ۱۲۲۲۴۸۰۱ تن و ترکیه ۱۶۷۹۱۹۰ تن جایگاه سوم ۱۲۷۸۵۴۰ تن را در اختیار دارد براساس آمار سال ۱۳۸۸ استان اصفهان در سطح ۱۱۵۰ هکتار خربزه به میزان ۳۲۲۶۹ تن و متوسط عملکرد ۲۸۰۱۹ کیلوگرم درهکتار تولید دارد با توجه به بروز خشکسالی طی دهه اخیر درمناطق مرکزی ایران خاکهای کشاورزی حاصلخیزی کافی را نداشته و آب آبیاری از کیفیت نامطلوبی برخوردار گردیده است برای توسعه کشت درشرایط شور و کم آبی استفاده از خاکپوش های پلی اتیلن توصیه شده است به منظور ارزیابی شرایط بهینه رشدی گیاه خربزه این تحقق با دو نوع خاکپوش پلی اتیلن شفاف و مشکی و شاهد بدون خاکپوش و بررسی میزان رطوبت و EC خاک در دو عمق ۰ تا ۲۰ سانتی متر و ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر درکف جوی روی لبه پشته و وسط پشته با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در اقلب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در تابستان ۱۳۹۰ درایستگاه تحقیقاتکشاورزی کبوتر آباد اصفهان انجام شد. نتایج نشان داد با توجه به کاهش نزولات جوی بخصوص طی سالیان اخیر استفاده از روشهایی که کاهش مصرف آب را به همراه داردضروری است خاکپوش های پلی اتیلن در میزان کاهش مصرف آب وکاهش تبخیر سطحی و جلوگیری از تجمع نمک در محیط توسعه ریشه تاثیر بسزایی دارند خاکپوش پلی اتیلن مشکی اثربخش تر می باشد.