سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود شیخی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران

چکیده:

بیشتر تمدنهای باستانی در شرق که آب اصلی ترین عامل تولید محسوب می شد تولید فردی ممکن نبود زیرا زمین بدون آب ارزش نداشت و تأمین آب نیز بدلیل کمبود و دشواری دسترسی به آن بدون همکاری با دیگران عملی نبود.با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد مدیریت آب در این سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می باشد. بازشناسی نظامهای سنتی مدیریت بر منابع آب که بر پایه مشارکت و همکاری ذی نفعان استوار بوده است می تواند راهگشای برنامه ریزان برای مدیریت جدید این منبع تجدید پذیر باشد.رودخانه قره چای یکی از منابع آب شیرین در مناطق مرکزی ایران می باشد که قسمت اعظم آن در استان مرکزی قرار دارد. دشت شراء در حوضه آبریز این رودخانه قرار دارد. این رودخانه که از منطقه شازند سرچشمه می گیرد زهکشی حوزه آبریز دشت را بر عهده داشته و در نهایت در دریاچه حوض سلطان قم تخلیه می شود. این رودخانه در طی مسیر خود از روستاهای زیادی عبور کرده و اساس اقتصاد این روستاها که زراعت و باغداری است ادامه حیاتشان مستلزم استفاده بهینه از آب این رودخانه می باشد.هدف این مقاله باز شناسی مدیریت آب و تعمیرات و نگهداری ابنیه در نظام سنتی مدیریت آب در روستاهای دشت شراء می باشد.