سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی رنجبرملکشاهی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بهفر فرزانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید
مرتضی صادقی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی قربانی –

چکیده:

درکلیه متدهای آبیاری به استثنای ابیاری زیرزمینی آبی که به مزرعه داده م یشود به روشهای مختلفی در روی سطح مزرعه توزیع میگردد تا با مرور زمان بهداخل خاک نفوذ کرده و ذخیره رطوبتی خاک را بالا ببرد دانستن سرعت نفوذ آب درخاک درطراحی سیستم های آبیاری برنامه ریزی آبیاری و بطور کلی دربالا بردن راندمان آبیاری و مدیریت آب درزمینهای زراعی حائز اهمیت است تاثیرات نسبی عوامل زمان انجام آزمایش برآزمایشات نفوذ پذیری در پژوهشی که درسال ۱۳۸۸ درطی سه روز متوالی ۱۹و۲۰و۲۱ دی ماه درمرکز تحقیقات سرارود دربیستون کرمانشاه انجام شد مورد بررسی قرارگرفت این آزمایشات در فصل زمستان درحالی انجام شد که میزان ریزش باران درفصل زراعی تان آن زمان درمحل انجام آزمایش ۱۸۲/۵ میلیمتر بود از یک مجموعه استوانه مضاعفدرانجام این آزمایشات استفاده شد آزمایشات در ۹ تکرار و درسه بازه زمانی صبح محدوده زمانی ۱۲-۹ ظهر محدوده زمانی ۳-۱۲ و عصر محدوده زمانی ۶-۳ انجام پذیرفت درمحاسبات مربوط به نفوذپذیری ازمعادله کاستیاکوف استفاده شد