سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد باغانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

امروزه دانش بشری با سرعت غیرقابل باوری درحال پیشرفت و افزایش است بطوریکه طی چنددهه اخیر رشدی معادل چندین هزار سال قبلی را تجربه کرده است درزمینه درکشاورزی نیز از ابتدایی ترین وسیله شیار کردن زمین با کشنده های دامی به کشاورزی دقیق دست پیدا کرده است اما این رشد سریع باعث شده است که استفاده ازتولیدات علمی و تغییر و تکمیل ماشین ها و ادواتی که درزمینه های مختلف صنعت پزشکی، کشاورزی و…کاربرد دارند به راحتی و بدون داشتن دانش فنی مربوطه ممکن نباشد به زبان دیگر اگرچه وجود دستگاه ها ادوات و تجهیزات پیشرفته و دقیق دریک زمینه کاری شرط لازم برای کسب موفقیت در تولیدات می باشد ولی کافی نیست بلکه چگونگی استفاده از تجهیزات ازن ظر مدیریت و دانش بهره برداری امری لازم و ضروری است در راستای مدیریت آبیاری در روش آبیاری قطره ای دو مورد طرح تحقیقاتی طی ۳ سال زراعی برروی زراعت خربزه انجام شده است نتایج نشانداد که برای دستیابی به نتیجه بهتر دراین روش آبیاری بهتر است برای هر بوته خربزه یک عدد قطره چکان تخصیص داده و دور آبیاری نیز بصورت دو روزه انجام شود برای مقدار آب آبیاری نیز چنانچه حدود ۲۵% ازمقدار برآوردی توسط روشهای مرسوم در کشور کمتر به زراعت آب داده شود تاثیر معنی داری درعملکرد ودرآمد کشاورزان ندارد ضمن اینکه علاوه بر خصوصیات ذاتی آبیاری قطره ای باز هم آب کمتری به زراعت داده می شود.