سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کریم زادگان – کارشناسی ارشد(سازه های هیدرولیکی)،مهندسین مشاور زیستاب، تهران،خیاب
افشین بهنیا – کارشناسی(مکانیک)،مهندسین مشاور زیستاب، تهران،خیابان فاطمی غربی

چکیده:

تعیین اولویت در رسیدگی به معضلها و به حداقل رساندن آسیب از مهمترین دغدغه های مدیریت بحران در کلانشهرها میباشد. در این میان مدیریت آبرسانی شهری در مواجهه با بحران دارای اهمیت فراوانیست. با تقسیم مدیریت آبرسانی به اقدامات قبل و بعد از بحران به بررسیپارامترهای تعیین کننده پرداخته شده که منتج به تفکیک جبهه های کاری، ابزارها و موانع گردیده است. در این راستا با امکان سنجی ظرفیت اجرایی کشور و مطالعه عملکرد سازمان های جهانی مرتبط در برخورد با بحرانهای چند سال اخیر، به شرح موضوع پرداخته و در هر بخش دستورکار عملیاتی ارائه گردیده است.