سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعمت الله محبی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذدانشگاه تهران
محمد فرج الله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
رحیم محبی گرگری – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

چکیده:

تامین مواد اولیه از تاثیر گذارترین عوامل رشد یک صنعت می باشد و امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان مصرف مطلوب و بهینه از مواد اولیه برای صنایع جاگاه ویژ] ای یافته و توجه خاصی به آن معطوف می گردد با توجه به رشد سریع تولید محصولات سلولزی در دنیا سرمایه گذاران زیادی در کشور ما نیز جذب این صنعت شده اند لیکن کشورها همواره با کمبود چوب به عنوان مواد اولیه صنایع سلولزی مواجه بوده و بخش عمده ای از چوب و فراورده های آن از طریق واردات تامین می شود نقش ارزشمند و حیاتی جنگل ها در اکوسیستم برداشت بی رویه از جنگل ها و کاهش منابع چوبی رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای توسعه صنعت و محصولات سلولزی در کشور سبب ایجاد انگیزه برای تغییر و اصلاح الگوی مصرف مواد اولیه این صنعت شده که جهت تحقق این مههم بکارگیری الیاف سلولزی غیرچوبی ناشی از پسماند گیاهان کشاورزی بسیار حائز اهمیت است لذا شناخت منابع و پتانسیل های پسماند کشاورزی موجود ویژگیها و نحوه کاربرد صحیح و اصولی آنها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد از میان منابع پسماند کشاورزی باگاس و کلش کلزا اهمیت خاصی داشته و رشد چشمگیری در کشور داشته اند.