سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی تولید و عملیات
فرشید قنبری – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

هرنوع حادثه بیماری های شغلی آسیب های زیست محیطی خسارات زیاد و در برخی موارد غیرقابل جبرانی را بطور مستقیم و غیرمستقیم به سازمان ها تحمیل میکند برای مقابله مناسب با این عوارض ناخواسته و بهبود بخشیدن به سیستم ایمنی در واحدهای صنعتی نقش مدیریت به عنوان یک راهکار مناسب معرفی شده است لذا دراین مقاله ضمن تشریح مبانی نظری به نقش و جایگاه مدیریت درجهت ایمنی و کاهش حوادث کارکنان واحدهای صنعتی پرداخته و تاثیر آن را بربهبود سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای یادآوری خواهیم شد.