سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود صمدی لرگانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
عباسعلی دریایی – دانشجوی دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاب
محسن ایمنی – کارشناس ارشد ح سابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

با توجه به تقلب و رسوایی های مالی در سال های اخیر که منجر به سقوط شرکت های بزرگ شد، اعتماد مردم به بنگاه های اقتصادی و حرفه (مخصوصاً حسابرسی) کاهش یافت. هر چند نباید فراموش کرد که در این بین کاستی هایی هم وجود داشت. لذا حرفه و قانوگذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات، برخواستند. پس از بررسی های انجام شده توسط انجمن های حرفه ای مانند AICPA و AAA به این نتیجه رسیدند که تقلب امری است که همیشه می تواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن ک اهش می یابد که همه ارکان سازمان (مثل مدیریت، و …) در جهت مبارزه با این امر ضد اخلاقی حرکت نمایند. در بین این نقش دو رکن مورد توجه بیشتر قرار می گیرد؛ اول مدیریت و بعد حسابرسان مستقل، می باشد. مدیریت با تعیین اهداف، سیاست ها و در پیش گرفتن رویه های مناسب و ارزشی (رعایت موارد اخلاقی)، انتصاب افراد لایق و صالح و … توان این را دارد که مؤثر ترین و مهمترین رکن در تشخیص، پیشگیری و کشف تقلب باشد. حسابرسان و حسابرسی دارای نقش عامل کنترلی می باشد و با این حال می تواند به مدیریت جهت برنامه ریزی برای پیشگیری از تقلب نقش بسزائی بازی نماید. اما در این میان برای جلوگیری از تقلب، مدیریت عامل کلیدی تلقی می شود.