سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه رشیدی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
هادی غریب –
امیر گندمکار –

چکیده:

پسماندهای خطرزا مانند پسماندهای بیمارستانی جزء پسماندهای مخاطره آمیز برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می آیند به همین دلیل این نوع پسماند نیازمند مدیریت صحیح و اتخاذ تدابیری جهت ایمنی محیط زیست و انسان می باشد. کشور ایران حدودا دارای بیش از ۸۰۰ بیمارستان، ۷۰۸۹ واحد بهداشتی درمانی، ۱۶۲۸۵ خانه بهداشت و ۳۷۰۱ آزمایشگاه می باشد که روزانه بالغ بر ۲۸۵ تن پسماند بیمارستانی تولید می کند. میزان سرانه زباله بیمارستانی در ایران، ۷۱/۲ کیلوگرم در روز، به ازای هر تخت بیمارستانی ۷۵ تا ۹۰ درصد زباله معمولی و ۱۰ تا ۲۵ درصد زباله خطرناک است، و از این ۱۰ تا ۲۵ درصد زباله خطرناک ۶۰ تا۸۰ درصد اجسام تیز، خون، بافت انسانی و ایزوله است. ۱۵تا ۲۵درصد مواد رادیو اکتیو و داروهای تاریخ مصرف گذشته و ۵ تا۱۰درصد مواد زائد پاتولوژیکی است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پسماندهای بیمارستانی در ایران و ارائه راههای اصولی جهت مدیریت صحیح در راستای امحاء صحیح این نوع پسماند می باشد.