مقاله مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های شهر گرگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زائد جامد
مقاله پسماند پزشکی
مقاله مدیریت پسماند
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی پری سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پسماندهای پزشکی رده خاصی از پسماندها می باشند که به دلیل ویژگی های عفونی و یا سمی، بسیار خطرناک هستند. برنامه ریزی مدیریت پسماندهای بیمارستانی با هدف جلوگیری از اثرات نامطلوب بر سلامت انسان و محیط زیست صورت می گیرد. هدف این مطالعه تعیین مقادبر کمی انواع پسماند و شیوه مدیریت آن در داخل و خارج بیمارستان های شهر گرگان است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۸۸ در هشت بیمارستان فعال شهر گرگان انجام گرفت. اطلاعات با تکمیل چک لیست و پرسش نامه استاندارد وزارت بهداشت که درجه اطمینان و اعتبار آن محرز گردیده، جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS آنالیز و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین پسماندهای تولیدی در بیمارستان های شهر گرگان ۲۱۴۳ کیلوگرم در روز بود، که این مقدار برای پسماندهای عفونی، نوک تیز و برنده، و معمولی به ترتیب برابر %۴۷٫۴۲، %۱٫۲ و %۵۱٫۳۸ بود. نرخ تولید پسماند بیمارستانی به ترتیب برای پسماند کل، عفونی، نوک تیز و برنده، و عمومی برابر ۲٫۵۳، ۱٫۲۱، ۰٫۰۱۵ و ۱٫۳ کیلوگرم به ازای هر تخت در روز بود.
نتیجه گیری: درصد بالای پسماندهای عفونی نشان می دهد که علی رغم تلاش فراوان در مدیریت پسماندهای پزشکی، هنوز مشکلاتی در فرآیند مدیریت پسماندهای پزشکی، به ویژه در تفکیک پسماند وجود دارد، که نیازمند توجه بیشتر می باشد. توصیه می شود برای افزایش آگاهی پرسنل در خصوص تفکیک صحیح پسماندهای پزشکی، سیمنارهای آموزشی ترتیب داده شود. یادآوری این نکته مهم است که موفقیت در مدیریت پسماندهای پزشکی بدون همکاری و تشریک مساعی گروه های مختلف حرف پزشکی امکان پذیر نمی باشد.