مقاله مدیریت هزینه در صنعت خودرو با رویکرد تکنیک تاناکا (مورد مطالعه: موتور خودرو پراید) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مدیریت هزینه در صنعت خودرو با رویکرد تکنیک تاناکا (مورد مطالعه: موتور خودرو پراید)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی محصول
مقاله مدیریت هزینه ،هزینه یابی بر مبنای هدف
مقاله تکنیک تاناکا
مقاله خودرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوری سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی رودپشتی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل مهم در جهان امروز، پایین آوردن هزینه های تولید است. در همین راستا مدیریت هزینه کالایی که می باید تولید گردد، در مرحله طراحی انجام می پذیرد، به عبارت دیگر قیمت تمام شده کالا تعیین شده و طراحی با هدف رسیدن به این قیمت انجام می پذیرد. با توجه به جایگاه و اهمیت صنعت خودرو، این پژوهش بر آن است که بتواند در این صنعت مدیریت هزینه را انجام دهد. این پژوهش یک مدل توصیفی تحلیلی است که به منظور ارائه مدلی نو آورانه جهت مدیریت هزینه، در فاز طراحی موتور خودرو پراید با استفاده از روش مرسوم به «تاناکا» انجام گرفته است.تاناکا تکنیکی است که میزان انحراف اختصاص هزینه را از آنچه باید باشد با آنچه در حال حاضر صورت می پذیرد نشان می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که دو قطعه دارای ارزش بیش از ارزش خود می باشند و به عکس به کیفیت چند قطعه به اندازه ارزششان پرداخته نشده است و هزینه ای کمتر از ارزش خود دارند.