مقاله مدیریت نظام سلامت و سزارین انتخابی در ایران: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مدیریت نظام سلامت و سزارین انتخابی در ایران: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارین انتخابی
مقاله نظام سلامت
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ترکستانی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی مهران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نژاد سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمار سزارین انتخابی در اغلب کشورهای دنیا از جمله در ایران به طور چشمگیری در حال افزایش است و افزایش بی رویه آن به معضلی برای مسوولان سلامت بخش های بهداشت و درمان تبدیل شده است. از آنجایی که هنور نه تنها مطالعات منتشر شده ای که بهبود پیامدها را برای مادر و یا نوزاد را به روش سزارین انتخابی گزارش نماید وجود ندارد، بلکه نشان داده شده است که نسبت به زایمان به شیوه واژینال با پیامدهای ناگوار بیشتری همراه است. از سوی دیگر با تغییر سیاست های جمعیتی از تحدید موالید به سوی تشویق موالید، سزارین های تکراری که عمده دلیل سزارین های انتخابی محسوب می شوند با خطرات و پیامدهای بیشتری همراه خواهند بود. از این رو با توجه به هزینه هایی که به صورت های مختلف به نظام سلامت تحمیل می گردد، امری خیراخلاقی تلقی می شود. با وجود برنامه های ترویجی متعددی که اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در سال های گذشته تاکنون به منظور کاهش سزارین طراحی و اجرا نموده است، هنوز راهکار مناسبی که بتوان از آن برای کاهش میزان سزارین انتخابی بهره گرفت مورد بحث است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با حوزه مدیریت نظام سلامت از دیدگاه صاحب نظران برای کاهش میزان سزارین بوده است که به شیوه کیفی طراحی گردید. یازده مصاحبه عمیق فردی مبتنی بر هدف بر اساس راهنمای مصاحبه با ماما، متخصص زنان و متخصص جامعه شناسی در حوزه های مختلف شغلی انجام شد. جهت افزایش صحت و استحکام داده ها قابلیت پذیرش، قابلیت اعتماد، قابلیت تایید و قابلیت انتقال داده ها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده های کیفی منجر به تولید چهار مفهوم «استانداردسازی»، «آموزش»، «اصلاح و وضع قوانین و مقررات» و «نظارت بر عملکرد» گردید. هرگونه کاهش در میزان آمار سزارین ضمن این که به هماهنگی های بین بخشی نیازمند است، وابسته به مداخله جدی مجموعه مدیریتی نظام سلامت است.