مقاله مدیریت منابع و مصارف در بانک ها با رویکرد سیستم های پویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مدیریت منابع و مصارف در بانک ها با رویکرد سیستم های پویا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع و مصارف بانک ها
مقاله سیستم های پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: البرزی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورزرندی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت بانک، موارد قانونی، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. به منظور ارائه بهترین رویه در مدیریت منابع و مصارف، تاکنون تکنیک های کمی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق سعی برآن است تا با استفاده از رویکرد سیستم های پویا، به ارائه مدلی برای مطالعه رفتار هر یک از متغیرهای مدل و نیز ساختاری جهت تحلیل و شبیه سازی نتایج حاصل از تصمیمات مختلف این حوزه در قالب سناریوهای گوناگون بپردازیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که امکان ارائه مدلی مبتنی بر رویمرد سیستم های پویا جهت مدیریت منابع و مصارف بانک ها وجود دارد.