مقاله مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری بخش خصوصی
مقاله سرمایه گذاری بخش دولتی
مقاله نرخ واقعی ارز
مقاله نااطمینانی
مقاله هم انباشتگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پایتختی اسکویی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابقایی فلور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصت های شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. بر اساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاست های پولی (اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.