مقاله مدیریت سوانح هسته ای از دیدگاه حفاظت پرتوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مدیریت سوانح هسته ای از دیدگاه حفاظت پرتوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران هسته ای
مقاله مدیریت رادیولوژیکی
مقاله برنامه اضطرار
مقاله ارزیابی دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی مقدم مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد انرژی هسته ای به منظور تولید برق در بهره برداری عادی و در مقام مقایسه، گزینه مطلوبی در سبد انرژی بسیاری از کشورها به شمار می رود، اما در عین حال، پتانسیل آسیب رسانی به مردم و محیط زیست را به هنگام بروز سوانح، هر چند با احتمال اندک، نظیر سایر دستاوردهای فناوری بشر در بر دارد. برنامه ریزی موارد اضطرار برای مقابله با این رویدادها، با احتمال هر چند اندک، و ایجاد آمادگی های لازم در پرسنل بهره بردار، گروه های نجات و جوامع پیرامونی اجتناب ناپذیر است. محور اصلی مقابله را بهینه سازی حفاظت پرتوی، همراه با اعمال برخی محدودیت های دز فردی بر مبنای ترازهای مرجع تشکیل می دهد. در این راستا، مسیرهای پرتوگیری، جوامع در معرض پرتوگیری و ویژگی های پرتودهی مورد بررسی واقع می شود. در مرحله نخست، ارزیابی اولیه از وسعت سانحه و تلاش در مهار آن در اولویت قرار دارد. انجام پرتوپایی از جنبه های مختلف و برآورد میزان پرتوگیری در داخل و خارج تاسیسات به همراه تعیین نوع و میزان مواد پرتوزای آزاد شده نیز در این مرحله صورت می گیرد و بر اساس آن، مدیریت عملیات و تقسیم وظایف با توجه به میزان دز محتمل و در نظر داشتن ترازهای دز مرجع اعمال می شود. در پی آن، برآورد چگونگی پخش مواد پرتوزا از مسیرهای مطرح و به موازات آن، مراقبت در اجرای برنامه از پیش تدوین شده اضطرار بر مبنای مسوولیت های تعریف شده انجام می پذیرد. طی این مراحل، مراقبت در چگونگی انعکاس رویدادها به جامعه، تبیین ریسک و توجه به تاثیر آن بر افکار عمومی، حائز اهمیت فراوان است. مراحل بعدی این مدیریت، برنامه ریزی برای اقدامات میان مدت و درازمدت، بر حسب مورد، و بررسی اقدامات لازم برای خروج از وضعیت بحران و ارزیابی استراتژی های بازگشت به وضعیت عادی را شامل می شود.