مقاله مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله شرکت دانش بنیان
مقاله شرکت های کوچک و متوسط
مقاله پارک علم و فناوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدیان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش و دارایی های دانشی خواهد بود. ظهور شرکت ها و سازمان هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بر دانش و استفاده از ایده ها، خلاقیت و نوآوری هاست، از واقعیت های دنیای کسب و کار جدید است. از این رو، در سطح جهان شاهد اتخاذ راهبردهای گوناگونی برای افزایش اثربخشی فعالیت های علمی و فناورانه و انتقال دستاوردهای آن به صنعت و بازار هستیم که در این بین پارک های علمی از جمله راهکارهای مهم برای حمایت از شرکت های دانش بنیان هستند. آنچه بعد از شکل گیری اینگونه مراکز در اولویت قرار می گیرد، چگونگی اداره شرکت های مستقر در پارک ها است. بنابراین وظیفه سازمان ها خلق محیطی برای مدیریت دانش و دارایی های دانشی است. به بیان روشن تر، امروزه چالش مدیران آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است. در واقع مدیریت دانش مبحثی است که در آن یک سازمان آگاهانه و به طور فراگیر دانش خود را به صورت منابع، اسناد و مهارت های انسانی، جمع آوری و سازماندهی می کند، به اشتراک می گذارد و تجزیه و تحلیل می نماید. مدیریت دانش با استفاده از ذخایر پنهان و آشکار دانش و ایجاد فرهنگ مبتنی بر دانش، در پارک های علمی که محل تجمع سازمان های دانش بنیان هستند، می تواند یک ابزار و شیوه موفق در جهت هر چه کاراتر نمودن آنها به شمار آید.