مقاله مدیریت بهینه قیمت های محلی در بازار برق با استفاده از برنامه پاسخ بار اضطراری و الگوریتم رقابت استعماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مدیریت بهینه قیمت های محلی در بازار برق با استفاده از برنامه پاسخ بار اضطراری و الگوریتم رقابت استعماری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم رقابت استعماری
مقاله برنامه پاسخ بار اضطراری
مقاله تجدید ساختار
مقاله قیمت گذاری محلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیتی زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سیستم های تجدید ساختار شده، قیمت های محلی در زمان های پیک بار و در مواقع اضطراری که خطایی در سیستم رخ داده است شدیدا افزایش می یابد. یکی از ابزارهایی که می تواند به بهره بردار مستقل سیستم در کنترل قیمت های محلی کمک کند استفاده از برنامه های مدیریت انرژی، به ویژه برنامه پاسخ باراضطراری می باشد. در این مقاله اجرای بهینه برنامه پاسخ بار اضطراری برای کنترل قیمت های محلی مد نظر می باشد. به این صورت که از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری برای بهینه کردن مبالغ پیشنهادی به مصرف کننده های متصل به شین های مختلف و برای هر یک از ساعات پیک و اضطراری استفاده شده است که منجر به حداقل شدن هزینه کل سیستم و در نتیجه ماکزیمم شدن منفعت همگانی ناشی از اجرای برنامه پاسخ بار اضطراری می شود. برای تست روش پیشنهادی از منحنی بار منطقه ای در نیویورک و شبکه ۱۴ شینه IEEE استفاده شده است که نتایج حاصل، با حالت بدون اجرای برنامه های مدیریت انرژی و حالتی که مبلغ پیشنهادی به همه مصرف کننده ها یکسان است، مقایسه می گردد.