سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین سریری – دانشگاه رازی دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

دراین مقاله مدولاسیون دامنه فرکانس پایینKHz~ یک سیگنال دیجیتال نوری overmodulation در سیستمهای شاملتقویت کننده های فیبرنوری با الایش اربیوم EDFA مورد بررسی قرارگرفته است این مقاله به بررسی اندیس مدولاسیون تابع تبدیل پمپ – سیگنال و سیگنال – سیگنال در EDFA پرداخته است ودراین بررسی از مدلهایی که تاکنون برای مدولاسیون بهره EDFA ارائه شدها ست استفاده شدها ست و علاوه بر آن نقش گسیل القایی تقویت شده ASE مورد بررسی قرار گرفته است.