سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حاتم محمدی کامروا – عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا
الهام عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا،
رضا مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا،

چکیده:

در این مقاله مدولاتور دلتا-سیگما مرتبه دوم با SNRبالا ارائه شده است.که در آن آکومولاتور تاخیری در ساختارهای متداول با انتگرالگیرAl-Alaoui جایگزین گردیده که این انتگرالگیر یک ذخیره کننده ی دیجیتال می باشد که از طریق درونیابی بین قانونهای ذوزنقه ای ومستطیلی پایه گذاری شده استSNR در ساختار جدید از طریق آنالیز حوزه فرکانس بر روی تابع تبدیل نویز بدست می آید. در ورودی یک موج سینوسی گسسته۲۰kHzقرار داده شده وOSR مدولاتور برابر ۶۴ بوده و موج سینوسی دیجیتال ۱۶ بیتی کوانتنیزه در خروجی بدست می آید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کهSNRمدولاتور جدید۵٫۳db بزرگتر از مدولاتورهای متداول شده است.( نسبت به مقالات پیشین ۸٫۲۷ درصد بهبود یافته است) کارایی بهتر آن را نسبت به ساختارهای متداول به خاطر کمتر بودن نویز کوانتیزاسیون دارد. از این مدولاتور می توان درDACو فرکانس ترکیبیfrequency synthesis)استفاده نمود.