سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ابراهیمی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ولی الله سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی، دانشگاه بین المل
مهدی رائیجی یانه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی، دانشگاه بین المل
رمضان تیموری یانه سری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه کامپیوتر، بندرگز، ایران

چکیده:

پردازش زبان و مکالمات طبیعی یکی از اموری است که با ورود فناوری رایانه به زندگی بشر مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. برهمین مبنا مدلها و الگوریتمهای بسیاری برای رسیدن به برنامههایی هوشمندتر توسط دانشمندان و متخصصان علوم رایانه، زبانشناسی و ریاضیدانان، طراحی و پیشنهاد شده است. این مقاله به بحث و بررسی یکی از این مدلها به نامN-gram و پیدایش روش این مدل و همچنین به انواع اندازههای مختلف از آن میپردازد. مدلهایN-gramمدلهای متعارفی هستند که امروزه به طور گستردهای در احتمالات نظریه ارتباطات زبان شناسی محاسباتی، زیست شناسی محاسباتی و فشرده سازی دادهها مورد استفاده قرار میگیرد. در آخر به یکی از کاربردهای این مدل در زمینه پیش بینی برای حدس زدن کلمه مورد نظر کاربر در تلفن همراه به هنگام فشردن کلید پرداخته میشود. نتیجه استفاده از چینشهای یافت شده توسط این مدل باعث میشود که خطای الگوریتم پیش بینی برای حروف فارسی کاهش یابد