سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ احسانی – استادیار دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، ایران
مژده غفاری شیروان – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان- توسعه و عمران مناطق بیابانی،

چکیده:

مدلICONA توسط انجمن علمی حفاظت اسپانیا ارائه شده است. نتایج شبیه سازی این مدل در میان بسیاری از روش ها به منظور پیش بینی خطر فرسایش با استفاده از GIS و RS، به صورت همگانی پذیرفته شده است. در این تحقیق نقشه خطر فرسایش یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز حبله رود تهیه و وضعیت فرسایش خاک با استفاده از مدل مذکورو داده های ماهواره ای لندست۷ در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص گردید. در این مدل خطر فرسایش پذیری خاک با استفاده از تلفیق نقشه های فرسایش پذیری خاک و حفاظت خاک تهیه شد، که نقشه فرسایش پذیری خاک خود از همپوشانی نقشه های شیب و زمین شناسی و نقشه حفاظت خاک از همپوشانی نقشه های کاربری اراضی و پوشش گیاهی حاصل از شاخص پوشش گیاهی تفاوت نرمال شده (NDVI) از داده های ماهواره ای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. نتایج نشان داد که مدل مذکور پتانسیل بالایی در ارائه نقشه خطر فرسایش دارد به طوری که ۴۸% در کلاس‏خیلی‏کم، ۳۶% در کلاس‏کم، ۱۲% در کلاس متوسط و ۴% در کلاس خطر فرسایش زیاد قرار گرفتند.