سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا نظری – دانشجوی دکتری
سیداسماعیل نجفی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مساله ارزیابی کارایی سازمان ها و رتبه بندی آنها رویکردی است که امروزه بسیارمورد توجه قرارمیگیرد دراینم قاله سعی شده است تا با ترکیب دو دیدگاه ارزیابی نسبی و مطلق درEFQM,DEA و استفاده ازداه های کمی و کیفی مدل جدید DEA/EFQM ارایه گردد که مزایای هردو مدل را شامل و معایب آنها را تاحدی پوشش دهد مدل پیشنهادی ازتوانمندسازها و نتایج مدل EFQM با تبدیلات و درنظر گرفتن کنترلهای وزنی به عنوان ورودی و خروجی استفاده و امکان اندازه گیری کارایی سازمان را نسبت به همه سازمان ها حتی با ماهیت متفاوت داراست و درهمین راستا قادر به تعریف مسیر پروژه های بهبود و اولویت بندی آنها درراستای رسیدن به کارایی بیشتر میباشد.