سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ریاضی
نجمه اسلامی گیسکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ریاضی

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها DEA یک ابزار تصمیم گیری مناسب است که کاربردهای وسیعی دارد درمدلهای DEA اولیه همواره فرض بر این است که داده های ورودی و خروجی کمی و معین هستند اما د رجهان واقعی این فرض همواره برقرار نیست در واقع در ارزیابی عملکرد اغلب اوقات با مواردی روبرو می شویم که عاملهای ورودی و خروجی کیفی و نامعین هستند این مقاله به معرفی روشهای حل مدلهای DEA با داده کیفی می پردازد و تعدادی از معایب این روشها ذکر می شود و همچنین یک کران بالا برایمدلهای DEA با داده ترتیبی ارائه می گردد در پایان از این روشها برای ارزیابی عملکرد ۱۲ بانک استفاده می شود.