سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی میغی – مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آرش میری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سعید نصرتی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه ازتوان بالقوه کارکنان به ویژه درسطوح کارشناسی و تخصصی است این امر سبب کاهش بهرهوری سازمان و ناتوانی دررقابت درعرصه های ملی و بین المللی گردیده است متداول ترین راه برای بر طرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهددرآنان منجر می گرددشناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر درتغییرشرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکتکارکنان است در این مقاله ضمن معرفی نظام پیشنهادات ، مدلCIPP برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمانها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع ساخته بهره وری خود را افزایش دهند