سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرناز زیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه علوم فنون ما
عطیه علی کیا –
بابک شیرازی – استادیار دانشگاه علوم فنونمازندران بابل

چکیده:

مقاله حاضر بیانگر ضرورت یکپارچگی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ERP مدیریت روابط با مشتری CRM و مدیریت زنجیره تامین SCM است و چهارطبقه یکپارچگی را به عنوان پیشنیاز این یکپارچگی معرفی خواهد کرد که شامل یکپارچگی درون سازمان به وسیله اینترانت یکپارچگی تجارت بنگاه به بنگاه B2B به وسیله اکسترانت یکپارچگی تجارت بنگاه با مشتری B2C از طریق اینترنت و یکپارچگی برنامه های کاربردی سازمان EAI به جهت یکپارچگی سه سیستم ERP ، SCM CRM است درنهایت با استفاده از شبکه ها و فناوریهای یکپارچگی مدلی را به جهت یکپارچگی ERP ، SCM CRM تحت تجارت الکترونیک ارایه خواهیم کرد.