سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صنایعی – دانشیار مدیرگروه ITM دانشگاه اصفهان
بابک شیرازی – استادیار مدیرگروه صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
فرناز زیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان پیچیده اند و برای استفاده عمومی ساخته نشده اند اما با توجه به پیشرفت سریع تجارت الکترونیک و با پدیدار شدن اینترنت علاوه برکارکنان داخلی مشتریان و تامین کنندگان نیز خواستار دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود از طریق اینترنت می باشند که این کار مستلزم یکپارچگی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک است همچنین یکپارچگی تجارت الکترونیک و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به یکی از منابع برتر درسازمان ها تبدیل شده است که برای کمک به تراکنش ها و ارتباطات کسب و کار کاهش هزینه های تولید و بازاریابی یافتن فرصت های جدید کسب و کار ودرنتیجه افزایش سود نقشی اساسی درموفقیت سازمان دارد اما درفرآیند یکپارچهسازی با طیف گستردها ی از مسائل مانند ناسازگاری داده عدم انتقال به موقع اطلاعات و مسائلی دیگر مواجه هستیم همچنین سازمان برای یکپارچگی این دو سیستم نیازمند مدلی برای یکپارچگی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک است بنابراین دراین مقاله به بیان ضرورت یکپارچگی این دو سیستم و دسته بندی مشکلات پیش روی این یکپارچگی شامل امنیت شبکه محیطهای ناهمگون و مسائل دیگر خواهیم پرداخت