سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دانیال رویانی – شرکت بهکاوان ایده نوین
مالک نادری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی حاجیان – شرکت بهکاوان ایده نوین
رضا رنجبر – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از توجه به اهمیت روز افزون انرژی در جهان و کشور وهمچنین افزایش هزینه حامل های انرژی، نیاز به رویکردی جامع برای مواجهه مناسب با این تغییرات در صنایع و سازمان ها ضروری است. تاکنون در کشور ما بسیاری از پروژه های مدیریت انرژی(چه در بخش صنعت و چه در بخش ساختمان) به انجام یک ممیزی انرژی خلاصه شده است. ممیزی انرژی به مجموعه اقداماتی اطلاع می شود که به منظور شناسایی نقاط مصرف انرژی، چگونگی و میزان مصرف آن در یک دستگاه و یا فرآیند خاص انجام گرفته و فرصتها و پتانسیلهای صرفه جویی انرژی را مشخص و معرفی می نماید. ممیزی انرژی از آنجا که در یک مقطع زمانی خاص صورت می گیرد و پیشنهادات بهبود آن نیز متکی بر تجارب تیم ممیزی می باشد، دستاوردهایی کاملا مقطعی و منحصر به چند حوزه خاص به همراه خواهد داشت. لذا این مقاله سعی دارد مدلی را طراحی، تدوین و ارائه نماید که در برگیرنده تکنیک ها و مفاهیم مدیریتی، فنی(شامل ممیزی انرژی)، نرم افزاری و سرآمدی باشد. رویکرد طراحی این مدل یکپارچه سازی مفاهم و متد مختلف مدیریت انرژی موجود به صورتی هم افزا می باشد تا در نهایت در برگیرنده تمامی مزایا و محاسن آنها بوده و در حد امکان معایب و نواقص انها را نداشته باشد. این مدل کلیه مراحل چرخه بهبود مستمر دمینگ(طراحی، اجرا، بررسی و بهبود) راندمان انرژی را در بر گرفته و آن را به صورت مستمر(و نه مقطعی) و در جمیع جهات بهبود می دهد. مزایای استفاده و استقرار این مدل در سازمان های مختلف شامل کاهش هزینه ها و افزایش سود، کاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش توانایی رقابت در بازار، جلوگیری از جریمه های احتمالی به علت مصرف نامناسب و ناکارای انرژی و یا آلایندگی محیط، بهبود وضعیت تجهیزات وافزایش عمر مفید آنها، آسایش بیشتر گرمایی و سرمایی ساکنین و یا کارکنان در محیط و … می باشد.