سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی کامفر – دانشگاه فنی حرفه ای عضو گروه علمی مهندسی کامپیوتر تهران
محمد زنده دل دیزجی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

طی سالها مدلهایی برای محاسبه کیفیت نرم افزار ارایه شده است اکثر این مدلها از فاکتورها و ویژگیهای کیفی استفاده می کنند ولی استفاده از این مدلها مشکل دیگری است چرا که دربعضی از پروژه های نرم افزاری محاسبه دقیق و یا محاسبه همه ی این ویژگیها امکان پذیرنیست همچنین معمولا اطلاعات ما از فاکتورها و ویژگیهای کیفی غیرکامل و نامطمئن است درضمن این مدل نمی توانند کیفیت نرم افزار را قبل از محاسبه همه فاکتورها و ویژگیهای کیفی پیش بینی نمایند. دراین مقاله جهت پوشش کمبود ها و نارسایی های مدل های قبیل مدلی برای کیفیت نرم افزار از شبکه های بیزی و مدل کیفیت ISO9126 ارایه داده ایم طی سالها ی اخیر شبکه های بیزی به ابزاری متعارف برای مدلسازی بسیاری از مسائل آماری تبدیل شده است با مدل سازی کیفیت نرم افزارتوسط شبکه های بیزی می توان عدم قطعیت در برآورد ویژگیهای کیفی را پوشش داد مدل پیشنهادی می تواند کیفیت را با داده های غیرقطعی و غیرکامل پیش بینی نماید همچنین با این مدل می توانیم زمان و هزینه محاسبه کیفیت و نیز زمان و هزینه کلی پروژه را کاهش دهیم.