سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی –

چکیده:

توصیف برهم‏کنش فازی در بستر سیال و ردیابی اجزاء به کمک فناوری نوظهور PIV (سرعت سنجی به شیوه تصویربرداری از ذرات جامد) امکان‏پذیر شده است. شرح ساختار جریان دو فازی سیال- ذره با تمرکز بر کمینه‏سازی سطح انرژی سیستم مستلزم بازتعریف مدل جامعی است که بر اساس آن شبیه‏سازی جریان در بستر سیال گردشی میسر گردد. رژیم‏های سیالیت غالب در بسترهای سیال از ابتدای شکل‏گیری رژیم توربولنت و سیالیت سریع و تا انتقال بادی اغلب بستر از دو ناحیه متراکم در بخش تحتانی و رقیق در مناطق بالاتر ستون راکتور بالارونده شکست کاتالیستی سیال تشکیل می‏شود. بررسی رفتار جریان گاز ذره در یک رایزر بستر سیال گردشی با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی زمینه بازشناسی این مناطق را بارزتر می‏کند. شبیه‏سازی سه بعدی جریان سرد در رایزر برای هر دو فاز سیال و فاز جامد (ذرات تک‏سایز آلومینا) بر اساس فرض جریان آشفته به کمک مدل‏ پراکنده توربولنت و در شرایط ناپایا برای هردو فاز دیدگاه اویلری اویلری می‏باشد. با تغییر در نرخ سیرکولاسیون ذرات جامد، ساختار هسته – حلقوی در بستر مشاهده شد و با معرفی و تفکیک چند منطقه در بستر، رفتار فازها بویژه ذرات جامد در حاشیه دیواره رایزر تحلیل گردید. در فرایندهای دوفازی علاوه بر لزوم برقراری بقایی‏های جرم و اندازه حرکت، رعایت اکسترمم شدن سطح انرژی مورد نیاز بمنظور ارضاء شرط پایداری سیستم ضروری است.