سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد تبریزیان – کارشناس ارشد بخش مشاوره بیمه شرکت نماسامانه عصر
فاطمه نریمانی – کارشناس بخش مشاوره بیمه شرکت نماسامانه عصر

چکیده:

با گسترش حوزه رقابتی کسب و کار های صنعت بیمه و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای حاضر به عنوان محور کلیه برنامه ریزی ها و مزایای رقابتی شرکتهای بیمه گر طراحی مدل مناسب کسب و کار با قابلیت کاربرد در دنیای الکترونیکی بیمه اهمیت زیادی یافته است پژوهش حاضر نیز با مبنا قرار دادن رویکرد فوق به تعریف حوزه های کسب و کار در بیمه الکترونیکی پرداخته است در این راستا با ارزیابی وضعیت موجود کسب وکار شرکتهای بیمه گر در خدمت رسانی به مشتریان و بیمه گذاران و تبیین نقش کانالهای ارتباطی و همچنین شناسایی ارزشهایی که در ارتباطات فوق الذکر مورد مبادله قرار میگیرند توصیفی از نقش ها و ارتباطات مابین مشتریان شرکتهای بیمهگر و کانالهای واسط یک شرکت حاصل می گردد که جریانات اصلی کسب و کار را مشخص می کند از این رهگذر در پی آن هستیم که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای بیمه گر مدلی از کسب و کار الکترونیکی را ارائه دهیم که ضمن ارائه نحوه تبادل ارزش در ارائه الکترونیکی خدمات ارتباطات بررسی شده را نیز تسهیل نماید.