سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس ارغوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه فناوری اطلاعات، قزوین، ایران

چکیده:

در شبکه های سنتی بی سیم، همچون شبکه های سیار موردی و شبکه های حسگر، اغلب کارها بر مبنای همکاری بین گره ها -صورت می گیرد. در چنین شبکه هایی هر گره هم به عنوان گره ی میزبان عمل میکند و هم نقش زیر ساخت شبکه را بازی میکند چرا کهاز یک طرف دادههای خود را ارسال می کند و از طرف دیگر بسته های سایر گره ها را هدایت می نماید. شبکه مورد بررسی ما یک شبکه ی سنتی نیست بلکه شبکه ای است که گره های آن منطقی هستند و آزادانه در مورد همکاری کردن یا نکردن تصمیم می گیرند. با توجه به اینکه هدایت بسته های سایرین، برای هر گره منجر به صرف هزینه می شود، گره های منطقی تمایلی برای هدایت ترافیک داده های دیگرگره ها ندارند. درنتیجه بر آن شدیم تا ضمن مدل کردن و تحلیل همکاری بین گره ها با استفاده از نظریه ی بازی ها، استراتژی ارائه دهیم تا گره ها را به همکاری با یکدیگر تحریک نماییم