سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور ارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
شهروز شمس – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

برای بررسی خواص الکتروترموالاستیک کامپوزیت پیزوالکتریکی تقویت شده توسط نانولوله نیترید بور دو مدل تحت عنوان YXPEFRC و XYPEFRCمعرفی شده است. این مدلها، کوپل شدگی بین میدانهای الکتریکی، حرارتی و مکانیکی را در بر دارد. فرمول- های فرم بسته مورد نیاز با استفاده از معادلات خطی الکتروترموالاستیک حاکم با فرض میدانهای یکنواخت و شرایط بارگذاری ترکیبی بدست آمده است و سپس برای مطالعه اثر درصد حجمی نانولوله پیزوالکتریک نیترید بور مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عددی برای زمینه پلی وینیلیدن فلورایدPVDF)و نانولوله دو جداره نیترید بور آورده شده است.