سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید محمود زنجیرچی – استادیار و عضو هیئت علمی گروهمدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابدار
رضا ابراهیم زاده پزشکی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
سید محمد عرب – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده:

ارضای نیازهای مشتریان از انقلاب کیفیت به عنوان مهمترین اولویت سازمانها مد نظر بوده است. این نیاز در مؤسسات آموزش عالی با گسترش آموزش عالی و بنای موتور محرک اقتصاد و رشد کشورها بر دانش، اهمیت بیشتری یافته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک کانو تلاش میشود تا متدی برای ارزیابی و دستهبندی نیازهای دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی سیستم آموزش عالی ارائه شود. نتایج حاصل از نمونه ۴۲ نفری از دانشجویان نشان داد که نیاز به اینترنت بدون سیم نیاز اساسی و نیاز به محلی جهت نگاهداری وسایل شخصی نیاز جذاب دانشجویان است.