سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا شکیبایی – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
شوکت قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
اعظم حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

در الگوی توسعه ایرانی- اسلامی به پیشرفت مادی و معنوی توجه ویژه میگردد و از هیچ کدام نباید به نفع دیگری صرف نظر نمود. بدین جهت، طراحی مدلهای کارآفرینی برگرفته از ویژگیهای ایرانی- اسلامی که با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب باشد، ضرورت دارد و اقدام به تحقیق در مورد تبیین الگوهای موجود اجرا شده توسط کارآفرینان ایرانی، بسیار حائز اهمیت است. دراین تحقیق به بررسی انواع مدل های کارآفرینی و مرحله تشخیص فرصت در آن ها پرداخته شده و با مقایسه این مدل ها با اطلاعات جمع آوری شده راجع به نحوه شناسایی فرصت و ایجاد کسب و کار جدید، توسط یکی از بزرگ ترین کارآفرینان کشور، همایون صنعتی زاده، مدل کارآفرینی وی ارائه شده است. مدل کارآفرینی صنعتی زاده که شباهت بسیاری به مدل کارآفرینی شین دارد، میتواند به عنوان الگوی کارآفرینی ایرانی- اسلامی در ادبیات کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.