سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران
احمدی نژاد – دانشیار،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان آتش خیز – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

هزینه های سالیانه تعمیر و نگهداری راه درایران به میلیاردها تومان می رسد اکثرتصمیمات تعمیر و نگهداری راه ها براساس قضاوت شخصی و تجربیات گذشته می باشد که دربسیاری ازموارد شامل بهینه ترین گزینه نمی باشد این مقاله مدلی چندهدفه غیرخطی برای مدیریت تعمیر و نگهداری راه های برون شهری ارایه می نماید مدل پیشنهادی غیرخطی تعمیر و نگهداری روسازی ارایه شده توسط فرایند مارکوف و الگوریتم بیشینه و کمینه مورچگان حل میشود.