سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح دهباری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علیرضا پورروستا – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مجید نوجوان – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو

چکیده:

ناوگان لجستیک چابک سعی در ایجاد یک شبکه لجستیک چابک متناسب با تغییرات بازار بمنظور کاهش هزینه و پاسخ گویی سریع به تقاضای مشتریان دارد. در این بین توزیع کالاها در شبکه حمل و نقل بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله هدف برنامه ریزی ومسیریابی بهینه ناوگان لجستیک تلاش برای افزایش چابکی شبکه حمل و نقل است. بدین منظور یک مدل ریاضی چندهدفه جهت کمینه کردن هزینه های حمل و نقل و همچنین کمینه کردن زمان توقف خوروها ارایه شده است. مدل پیشنهادی دو هدف متناقض دارد به طوری که برای کمینه کردن زمان خواب خودروها هزینه ها افزایش می یابد. به دلیل پیچیدگی بالای مسأله، از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری چند هدفهMOICA) استفاده شده است. بمنظور مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی از چهار شاخص مقایسه با الگوریتم NSGA-II استفاده شده است. نتایج محاسباتی برتری الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.