سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود،
رضا شیخ – دانشگاه صنعتی شاهرود ،بلوار دانشگاه، شاهرود، ایران،
فرخ زاده دباغ – کارشناس برق شرکت سمندیس، تهران، خیابان گاندی ،خیابان پالیزوانی ،پلا

چکیده:

با افزایش رقابت بین شرکت ها در سال های اخیر، احتمال ورشکستگی شرکت های متوسط و کوچک افزایش یافته است . در این مقاله سعی شده تا با یک مدل پویا رفتار مالی شرکت های متوسط و کوچک پیمانکاری از جهت احتمال وقوع ورشکستگی موردبررسی قرار گیرد. عوامل تاثیر گذار در مدل بر مبنای داده های گزارشات مالی شرکت های پیمانکار فعال در صنعت ساخت و ساز و نظرات ۲۰مدیر خبره در امور پیمانکاری به روش فرایند تحلیل شبکه ای) ANP ( تعیین شده است . نتیجه نشان می دهد که نحوه بودجه ریزی برای پروژه ها، تاخیر در پرداخت ها، سود در نظر گرفته شده پروژه ها نقش مهمی را در وضعیت مالی ایفا میکند . از طرفی این پژوهش نشان می دهد با استفاده از مدل سازی پویا، مدیران قادر به پیش بینی رفتار مالی شرکت ها قبل از ورشکستگی آن و اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از ضرر و زیان خواهد بود. این مدل و مدل هایمشابه می تواند در برابر برآورد های سنتی که تنها بر اساس نسبت های مالی در مدل استاتیک استفاده می شود ، در نظر گرفته شود