سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی علی نژادالمشیری – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه گیلان
ایرج برگ گل – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

طبق آمارجهانی خسارت وارده به کشورهای در حال توسعه بیش از ۱ درصد از تولید ناخالص ملی آنها می باشد که درایران این رقم به ۳ درصد تولید ناخالص ملی می رسد با توجه به تصادف د رکلان شهرهای کشور ازجمله شهر رشت که عبنوان معضل ایمنی ترافیک در تقاطع شهری مطرح است پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات می تواند کمک شایانی درجهت افزایش ایمنی در معابرشهری و بروز از تصادفات احتمالی داشته باشدبدیهی است درجهت نیل به این اهداف شناسایی عوامل و متغیرهای موثر دربروز تصادف در تقاطع چراغدار و چهارراهه شهری و طراحی مدل پیش بینی تصادف براساس این پارامترها مهم می باشد دراین مقاله سعی شده است با استفاده از مجموعه داده های تقاطع شهر رشت پارامترهای موثر چون طرح هندسی تقاطع حجم ترافیک سرعت رویکردها و … مدلهای رگرسیونی و شبکه عصبی برای پیش بینی تصادفات در تقاطع طراحی شود که نتایج حاکی از آن است مدلهای ریاضی و شبکه عصبی توانسته روند تصادفات در تقاطع را با متغیرهای موجود پیش بینی کند.