سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند –
شایان سبزیوند –
شاپور رستمی –

چکیده:

موقعیت جغرافیایی ایرن و شرایط خاص برنامه ریزی شهری موجب گردیده که شهرها از مصونیت لازم درخصوص رخدادهای حوادث طبیعی از جمله سیلاب برخوردار نباشند و باتوجه به آسیب پذیری بالای این مناطق وقوع سیل درمناطق شهری میتواند موجب از بین رفتن شمارزیادی از افراد و بروز خسارات مالی فراوان به این مناطق و درنتیجه اختلال درتوسعه اقتصادی کشور گردد ازطرفی مدیریت مناطق شهری مدیریت سیلاب و مدیریت بحران به صورت سه حوزه کاری و تشکیلاتی مستقل درکشور تعریف گردیده و عدم هماهنگی مربوطه پیچیدگی مقابله با سیل را دوچندان نموده و کم اثربودن اقدامات انجامگرفته را به دنبال داشته است دراین تحقیق ضمن معرفی انواع سیلاب درسطح حوزه های شهری و شاخصهای خطرپذیری آن به مبانی سه حوزه مدیریتی فوق الذکر پرداخته شده و درادامه به عوامل تاثیر گذار مدیریت شهری درتشدید یا کاهش اثرات سیلاب اشاره میگردد.