سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد فاطمی – رئیس گروه فرهنگی و خدمات عمومی شهرداری مشهد
عباسعلی قربانی – رئیس اداره تفکیک از مبدا سازمان مپ شهرداری مشهد
علی رضایی مقدم – معاون نظارت و ارزیابی عملکرد مدیریت ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد
حمید صادقی حصار – کارشناس مدیریت ارزیابی عملکرد

چکیده:

طبق تبصره ۲ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند جز ویژه پسماندهای عادی وکشاورزی پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت پسماند عادی می باشد که دربرنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی اجزای آن پیش بینی خواهد شد آنالیز فیزیکی پسماندهای خانگی شهر مشهددر سال ۸۸ که آنلیز پسماندهای خانگی در ۴ فصل سال روزچهاردهم هر ماه براساس نمونه در مبدا و درمقصد انجام شد یکی از پارامترهای آنالیز مربوط به زباله های خطرناک شامل باطری ها لامپ ها قوطی های آئروسل تیغ و وسایل تیز و برنده قوطی های آغشته به رنگداروها است و مجموعا ۰٫۲۵ درصد از کل پسماندهای روزانه جمع آوری شده خانگی شهر را تشکیل میدهد. با توجه به تنوع و گستردگی مطالب درزمینه جزء ویژهپسماندهای عادی ابتدا روشهای اطلاع رسانی ذخیره سازی و جمع آوری و دفع باتری های مستعمل و لامپ های کم مصرف بررسی تا پس از تعیین تکلیف به سایر موضوعات مرتبط پرداخته شود. دراین مقاله به موضوعات مختلفی از جمله شناخت گروه های هدف اطلاع رسانی مکانیسم های تشویقی ذخیره سازی موقت جمع آوری و حمل و نقل ودفع باطری و لامپ کم مصرف پرداخته شده است. ضمن اینکه مدل پایلوت اجرایی نیز بررسی شده است.